FARBY AKRYLOWE

Farby akrylowe – farby, których spoiwem są żywice poliakrylowe, w których są zawieszone cząstki pigmentu. Stosowane są w poligrafii, budownictwie, malarstwie. Farby te pojawiły się na rynku w latach pięćdziesiątych XX wieku, najpierw w USA i Meksyku, a potem w Europie. Pierwotnie zaprojektowano je do malowania zewnętrznych ścian budynków nadmorskich, narażonych na stałą wysoką wilgotność powietrza i zasolenie. Ich zalety i możliwość łatwego modyfikowania ich własności do różnych celów spowodowały, że rozpowszechniły się także jako farba do wnętrz, artystyczna i poligraficzna. W zastosowaniach artystycznych mogą być kładzione grubo jak farby olejne lub cienko przezroczystymi warstwami (laserunkowo). Farby dla artystów mogą zawierać oprócz pigmentu również gumę arabską i inne substancje zmieniające lepkość i szybkość wysychania tych farb.